Suomen Tähtitieteilijäseura ry

Finnish Astronomical Society
Perustettu/Est. 1969

Suomen Tähtitieteilijäseuran toimintaperiaatteena on tähtitieteellisen tutkimustyön edistäminen Suomessa. Tähtitieteen opetus ja tutkimustyö on keskittynyt Helsingin, Oulun, Turun sekä Aalto-yliopiston yhteyteen ja tähtitieteen tutkimuslaitoksiin, jotka ovat Tuorlan observatorio (Turun yliopisto) ja Metsähovin radio-observatorio (Aalto-yliopisto) sekä Suomen ESO-keskus FINCA. Seuran jäseninä on noin sata alan tutkijaa ja opiskelijaa. Lisää jäsenyydestä täällä.

Yhdistys järjestää joka toinen vuosi monipäiväiset Tähtitieteilijäpäivät sekä tarpeen vaatiessa myös muita tieteellisiä kokouksia ja neuvotteluja. Se pitää yhteyttä ulkomaisiin tähtitieteilijöihin ja alan kansainvälisiin järjestöihin. Yhteyttä pidetään myös Suomen valtiovallan edustajiin ja muihin tahoihin (esim. Suomen Akatemia ja Tieteellisten seurain valtuuskunta), jotka voivat edistää tähtitieteen tutkimustyötä. Yhdistys voi antaa lausuntoja erilaisissa tähtitiedettä koskevissa asioissa ja tiedottaa alaan liittyvistä asioista.

The Finnish Astronomical Society works to promote astronomical research in Finland. Teaching and research in astronomy is concentrated in the Universities of Helsinki, Oulu, Turku and the Aalto University and astronomical research institutes, the Tuorla Observatory (University of Turku) and the Metsähovi Radio Observatory (Aalto University), and the Finnish Centre for Astronomy with ESO FINCA. The society's membership consists of almost all of the professional astronomers in Finland, with over a hundred researcher, student, teacher or journalist working with astronomy. More information about membership can be found here.

Every second year the society organises the Astronomer's Days and other scientific meetings and symposia when needed. The society has representatives in national science organisations, and it organises Finland's national membership in the Astronomy & Astrophysics journal. The society can give statements in various astronomical matters, and provide information in issues related to the field.