[This page is somewhat outdated and doesn't reflect accurately the Finnish Astronomical Society. Update and English translation are scheduled.]

Toiminta

Suomen Tähtitieteilijäseuran toimintaperiaatteena on tähtitieteellisen tutkimustyön edistäminen Suomessa. Tähtitieteen opetus ja tutkimustyö on keskittynyt Helsingin, Oulun ja Turun yliopistojen yhteyteen ja tähtitieteen tutkimuslaitoksiin, jotka ovat Tuorlan observatorio (Turun yliopisto) ja Metsähovin radio-observatorio (Aalto-yliopisto). Seuran on perustettu vuonna 1969, ja sen jäseninä on noin sata alan tutkijaa ja opiskelijaa.

Yhdistys järjestää tieteellisiä kokouksia ja neuvotteluja. Se pitää yhteyttä ulkomaisiin tähtitieteilij öihin ja alan kansainvälisiin järjestöihin. Yhteyttä pidetään myös Suomen valtiovallan edustajiin ja muihin tahoihin (esim. Suomen Akatemia), jotka voivat edist ää tähtitieteen tutkimustyötä. Yhdistys voi antaa lausuntoja erilaisissa tähtitiedettä koskevissa asioissa ja tiedottaa alaan liittyvistä asioista.

Seuran toiminnan tunnetuin puoli ovat Tähtitieteilijäpäivät. Päivät järjestetään nykyään monipäiväisenä joka toinen (ks. esimerkiksi vuoden 2020 Tähtitieteilijäpäivät), ja joka toisena vuotena vuosikokous pidetään yleensä FinCOSPAR-kokouksen yhteydessä.

Ajankohtaista-sivulla kerrotaan tulevista tapahtumista joista suurin osa on avoinna kaikille tähtitieteen tai lähialojen tutkijoille ja opiskelijoille. Suurin osa tapahtumiin osallistuvista on myös seuran jäseniä. Seuran hallituksen yhteystiedot löydät täältä.