Jäsenyys

Membership

Tähtitieteilijäseuran jäseneksi voi pyrkiä tähtitieteellistä tai siihen liittyvää tutkimusta tekevä henkilö. Jäseneksi hakevat hyväksyy seuran hallitus. Kannattajajäseneksi voi hallituksen kutsusta päästä henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea tähtitieteellistä tutkimus- ja yhteistyötä.

The membership of the Finnish Astronomical society is open for persons working or studying astronomical or closely related fields. The applicants are accepted by the board. Support membership is open to individuals or organisations wanting to support astronomical research and collaboration.

Jäsenmaksu

Membership fee

Jäsenmaksun suuruus päätetään vuosittain vuosikokouksessa. Vuodesta 2016 alkaen jäsenmaksu on 25 € / vuosi väitelleiltä tutkijoilta ja 15 € / vuosi opiskelijoilta.

Jäsenmaksu maksetaan seuran lähettämällä laskulla viitenumeroa käyttäen. Mikäli et ole saanut jäsenkirjettä tai jäsenmaksulaskua, ilmoita siitä osoitteeseen info at ttseura.fi.

The membership fee is decided for each year in the annual meeting. As of 2016 the membership fee is 25 € per year for researchers and 15 € per year for students.

If you haven't received the membership letter or invoice with the personal reference number, let us know about it at info at ttseura.fi .

Tilinumero

Bank account

IBAN: FI 9180 0019 7095 4542
BIC/SWIFT: DABAFIHH

Liittyminen

How to join

Jos haluat liittyä seuraan, lähetä lyhyt vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen info at ttseura.fi. Hakemuksesta tulisi ilmetä yhteystietojesi lisäksi esim. instituutti (yliopisto tai työnantaja) tai muuten käydä ilmi miten miten työskentelet alalla sekä haluatko liittyä myös EAS:ään.

In order to join the society send a free-form application to info at ttseura.fi. In addition to contact details (Name, email address), please include your place of residence and whether you wish to be EAS member (see below more details and the online form for the EAS membership); also you should mention your institute (university, employer, etc.)

EAS jäsenyys

EAS membership

Vuoden 2019 alusta alkaen jokainen Suomen Tähtitieteilijäseuran jäsen on automaattisesti myös EAS:n jäsen, kunhan suostuu luovuttamaan tietonsa EAS käyttöön. Tätä varten Tähtitieteilijäseura on tehnyt web-kyselyn, jossa tarvittavat tiedot voi antaa:

 • linkki kyselyyn
 • Tiedot toimitetaan EAS:lle vuosittain.

  Since the beginning of 2019 all members of FAS are also automatically members of EAS, as long as the member gives her/his consent to send this information to the EAS. You can fill in your information by filling the form:

 • link to form
 • The information will be sent to EAS annually.

  Tietosuojakäytäntö

  Privacy policy

  Tähtitieteilijäseuran jäsenrekisteri, tietosuojaseloste (Päivitetty 14.4.2020).
  1. Rekisterinpitäjä
  Rekisteriä pitää Suomen tähtitieteilijäseura ry. Yhteystiedot: info [at] ttseura.fi. Postiosoite: Suomen tähtitieteilijäseura c/o Emma Mannfors, Physicum, 00014 Helsingin yliopisto.
  2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Ensisijainen yhteys Tähtitieteilijäseuran hallitus, info [at] ttseura.fi.
  3. Rekisterin nimi
  Suomen tähtitieteilijäseuran jäsenrekisteri.
  4. Rekisteröidyt
  Jäsenrekisteri sisältää seuran varsinaiset jäsenet sekä kannattajajäseniksi liittyneet henkilöt.
  5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
  Yhdistyslaki velvoittaa yhdistystä keräämään jäsenen nimen sekä kotipaikan. Seura kerää myös jäsenten sähköpostiosoitteet tiedotusta ym. yhteydenottoja varten. Tähtitieteilijäseuran jäsenet voivat halutessaan myös European Astronomical Societyn (EAS) jäseniksi. EAS vaatii jäseniltään laajemman joukon tietoja, kuten oppiarvon (ks. alla). EAS:n pyytämät tiedot toimitetaan vuosittain EAS:n jäsenrekisterin ylläpitäjälle. EAS:n tietosuojakäytäntö löytyy täältä
  6. Käsiteltävät henkilötiedot
  Tähtitieteilijäseuran jäseniltä: - Nimi - Kotipaikkakunta - Sähköpostiosoite EAS:n jäseniltä myös: - Sukupuoli (mies / nainen / ei-binäärinen / muu, mikä / ei halua kertoa) - Titteli (Prof / Dr / ei titteliä) - Instituutti yhteystietoineen - Puhelinnumero (ei pakollinen) - Kansalaisuus - IAU:n jäsen (kyllä/ei) - EAS:n jäsenstatus (nuori jäsen / tavallinen jäsen / ei jäsen) - Mahdollinen jäsenyys muussa EAS:n jäsenjärjestössä kuin Tähtitieteilijäseurassa
  7. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tiedot kerätään jäseniltä itseltään web-lomakkeella.
  8. Tietojen luovutus ja siirtäminen
  Henkilötietoja luovutetaan European Astronomical Societylle, mikäli Tähtitieteilijäseuran jäsen haluaa olla myös EAS:n jäsen. Muita tietoja voidaan luovuttaa rekisteröityjen erillisellä suostumuksella. Tietoja siirretään mahdollisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseville palvelimille, sillä ne kerätään Google Drive -pilvipalvelussa. Googlen palvelu noudattaa EU:n yksityisyydensuoja-asetusta. Lisätietoja: https://cloud.google.com/security/gdpr
  9. Tietojen suojaus
  Tietoja säilytetään digitaalisessa muodossa Google Drive -palvelussa. Ne on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla sekä erillisellä "2-step authorization" -vahvistuksella. Pääsy tietoihin on Tähtitieteilijäseuran hallituksella.
  10. Tietojen käsittelyn kesto
  Tiedot pyydetään jäsenen liittyessä ja niitä säilytetään jäsenyyden ajan.
  11. Tietojen käsittelijät
  Tietoja käsittelee Tähtitieteilijäseuran hallitus. Voimme tarvittaessa ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
  12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
  Tietojen käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.
  13. Rekisteröityjen oikeudet
  Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva: - Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. - Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta. - Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. - Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen. - Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.
  14. Yhteydenotot
  Tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää Tähtitieteilijäseuran hallitukselle kohdissa 1 ja 2 annettuihin osoitteisiin, ensisijaisesti sähköpostitse.
  15. Muutokset tietosuojaselosteessa
  Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

  Currently only in Finnish, but is similar to EAS one available here